ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Essa Danışmanlık Ltd. Şti. (“Essa”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, internet sitemizde hangi tür çerezleri kullandığımız, bu çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimiz ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz.

ÇEREZLER

Çerezler (cookies): Çerezler, kullanıcıları tanımlamak ve göz atma deneyimlerini iyileştirmek amacıyla ziyaret ettiğiniz internet sitesi sunucuları tarafından üretilen ve tarayıcılar tarafından dijital aygıtınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre:

İnternet sitesinde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcı kapatıldığında oturum çerezleri silinmektedir.

Kalıcı çerez ise tarayıcı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler:

Birinci taraf çerezler, direkt olarak ziyaret edilen tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler birinci taraf çerezlerdir, ziyaret süresince kişisel veri işlerler, ziyaret sonlandığında kendiliğinden silinmektedirler. Bu çerezler talep edilen bilgi toplumu hizmetinin sunulması için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analiz amaçlı çerezler internet sitesindeki ziyaret trafiğinin ölçülmesine imkân sağlamaktadır.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitesi vasıtasıyla reklam ortaklarının yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir.

İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kişiselleştirmek üzere kullanılmaktadır.

Essa’nın (www.essabayii.com) sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler:

Servis Sağlayıcı Çerez Adı Çerez Amacı Çerez Tipi Saklama Süresi

Essa

essaloginkad

İnternet sitemizin aktif olarak çalışması için gerekli olan çerezler olup log-in olma hizmetine yardımcı olur.

Birinci taraf çerez, Kalıcı çerez, Zorunlu çerez

5 yıl

Essa

essaloginsifre

İnternet sitemizin aktif olarak çalışması için gerekli olan çerezler olup log-in olma hizmetine yardımcı olur.

Birinci taraf çerez, Kalıcı çerez, Zorunlu çerez

5 yıl


Çerezler, talep ettiğiniz bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, internet sitemizdeki trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine istinaden otomatik olarak işlenmektedir.

TALEPLERİNİZ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un 11’nci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Essa’nın Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:37 Çayyolu/Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya info@essadanismanlik.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ

Tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

- Google Chrome
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en)

- Mozilla Firefox
(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US)

- Microsoft Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)

- Safari
(https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

- Opera
(https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

Dosya Takip Sistemi Yardım İster Misiniz?