Tarım Sigortası

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının neden olduğu miktar kaybı, dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının neden olduğu miktar kaybı, dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır.

Oluşan tehlike durumundaki teminatlarda eksik ödemeler talepleri yapılabilmektedir.

Geri

Araç Değer Kaybı

İleri

Deniz Taşıtları

Dosya Takip Sistemi Yardım İster Misiniz?